avangard-pressa.ru

Белсендi бақылау - бұл.. - Медицина

А) зерттелетiн (алтын стандарттың препаратын жиiрек қолданылады - тәжiрибе алдақашан және кең қолданылатын жақсы зерттелген

Б) көрсеткiш туралы тиiмдi болатын ем болып табыл ) осы дәрiнiң эффекттерi бар оның әсерiнiң салыстыруы немесе басқа кiрiсу үшiн бұл (процедура ) индифферент заттары қолданылатын

В) ауруды клиникалық ерекшелiктер және бiрге болатын патология

Г ) емделушiлерiнiң тобы салыстырылатын болуы керек және бiркелкi

Д) жас шамасы, еден нәсiлдiк сайман

164. Стратификацияның әдiсi - бұл …

А) соқыр болуды бос тұруды әдiс, бiрақ дәрiгердi бiледi, өйткенi нақтылы топқа тиiстiлiк туралы е ауруды бiлмейдi

болып табыл

Б) минимизациялауын әдiс немесе оның қатысушылары зерттеу нәтижелерге ықпалдың аңғарылмаған мүмкiндiгi жақтан ұғынылған

В) есепке алуы бар топтар бойынша сыналып отырған емдеудiң нәтиже айтарлықтай ықпал ететiн факторлардың пропорционалды үлестiрiлу қамтамасыз ететiн әдiс

Г) екi есе шығын соқыр болуды әдiс, яғни нақтылы топқа тиiстiлiк туралы ауру және дәрiгерлердi бiлмейдi

Д) нақтылы топқа тиiстiлiк туралы яғни үш еселi соқыр болуды әдiс ауруларды бiлмейдi, дәрiгер және (өңдеу статистистическая) ұйымдастырушылар.

165. Емдеудi тиiмдiлiктiң шын белгiсi:

А) нөлдiгi

болып табыл

Б) екiншiсi

В) төрттiгi

Г) бесiншi деңгей

Д) алтыншы деңгей

166. Клиникалық басқарулар үшiн қолданады:

А) емдеудi тиiмдiлiк болып табыл

Б ) терапияның нәтижелiлiгi

В) ұйымның әбден жетiлдiруi

Г) тұрақты сапаны жақсарту

Д) сұраққа жауап бередi: «Егер олар белгiнiң факторының әсерлерiне ұшыраса (болашақта ) адамдарды ауырады ма?»

167. Дәлелдердiң негiзiнде клиникалық басқаруларды кезең:

А) жиынтық статистикалық көрсеткiштердiң алуы үшiн бастапқы деректердiң әдебиеттiң сандық жүйелi түрде шолуы немесе сандық синтезi болып табыл

Б) дәлелдердiң төбесi және маңызды ғылыми зерттеу: жиынтық эффекттiң сандық бағасы, барлық ғылыми зерттеулердiң нәтижелерi негiзге орнатылған

В) клиникалық жаттығу басқаруларын өңдеудi аяқтау және мақұлдауды алу негiзгi мүдделi топтарда

Г) енгiзу емес клиникалық жаттығу басқарулары

Д) фармакотерапияның өткiзуi

168. Талдауды фармакоэкономического жататын кезеңдерге талдауын кезең:

А) тиiмдiлiк және емдеудi қауiпсiздiктiң талдауы болып табыл

Б) шығын салыстырудың топ кiрiсуге қатысты есептеудi

В) шығын есептеу экономикалық құлдыраумен сабақтас

Г) шығын кiрiсулердi топ кiрiсуге қатысты есептеудi

Д) көрсеткiштердiң фармакоэкономическихы шындығында есептеу және талдау

169. Жағдайды зерттеуге - бақылауды жатады:

А) болашақта бақылаған ұқсас белгi жөнiнде емделушiлердiң тобы жиналып алынады

Б) белгiнiң фактордың жорамалынан бастар едi

В) бақылау: жарымжандықтың жоқтығы

Г) сұраққа жауап бередi: «Не болып қалды ма?»

Д) топтары бойынша емделушiлерiнiң үлестiрiлуi болуы керек рандомизациялаған, яғни кездейсоқ iрiктеудi салыстрылған топтардың арасындағы барлық болуы мүмкiн зерттеу нәтижеге ықпал тигiзуге мүмкiндiгi бойынша қабiлеттi айырмашылықтарды шығаруға мүмкiндiк беретiн әдiспен

170. Клиникалық тексерудi анықтау:

А) қызметтiң жататын зерттеулерiне және бұл қызметтiң сәйкестiгiнiң растауы үшiн өткiзiлетiн құжаттамалар кешендi және тәуелсiз тексеруi болып табыл

Б) ғылыми мәлiметтердiң түзетуi үшiн алдын ала жоспарлалған әдiстеме бойынша өткiзiлген ғылыми еңбек

В) зерттеудi объектпен бiр-бiрдендегi бiртума зерттеулердiң қатарының нәтижелерi қызмет көрсететiн және мәселеге сол ғылыми еңбек

Г) ептеген рандомизациялалған қарама-қайшы нәтижелерi бар зерттеулер және орташа қателер ықтималдығымен.

Д) клиникалық диагноздың тұжырымы

171. Тексерулердi түрлер:

А) секторлығы болып табыл

Б) зерттеушi орталықтың тексеруi

В) тексеру жабулы фермер

Г) шағылысқан

Д) тексеру векторлық

172. Жиiрек тексеруге зерттеушi орталықтарға душар болады:

А) қай и/илидың емделушiлерiнiң бұл емделушiлерi ең кiшi сан қосылды жоспарлы қосылды

Б ) қай ICH GCP және жұмыс iстейтiн нормативтiк талаптарының хаттама және зерттеу, ережелердiң бұзушылығының процедураларынан ауытқуы жиi тiркелер едi

В) қай бұл емделушiлер и/илидың 2 емделушiсi қосылды қапылыста қосылды

Г) қай эксперименталдi топтарда жоспарлы толып кетедi және аурулардың таңдауы бойынша

Д) қай әлеуметтiк зерттеулер жүргiзiледi