avangard-pressa.ru

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары - Химия

Химия» пәнінен емтихан сұрақтары

Модуль 1

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары

1. Қандай жазу бір мезгілде жай заттың формуласын және химиялық элементтің таңбасын көрсетеді?

2. Элементарлық реакция – бұл …

3. Салыстырмалы молекулалық массасы үлкен зат.

4. Күкірт қышқылындағы оттектің массалық үлесі (%):

5. Сутек бойынша азот (ІІ) оксидінің салыстырмалы тығыздығын анықтаңдар:

6. судың тығыздығы тең…

7. Аллотропия дегеніміз...

8. Қай элементке аллотропиялық құбылыс тән?

9. Салыстырмалы молекулалық массаның өлшем бірлігі қандай?

10. Қалыпты жағдайда әр түрлі газдардың бір молі қандай көлем қабылдайды?

11. Оттектің эквиваленттік массасы тең...

12. Натрий гидроксидінің эквиваленттік массасы тең...

13. Күкiрт қышқылының эквиваленттiк массасы қандай?

14. молярлық массасы тең ...

15. Азот қышқылының молярлық массасын табыңыздар:

16. Азот қышқылындағы оттектің мольдік үлесі қандай?

17. Қай қатарда тек изотоптардың химиялық белгілері көрсетілген?

18. Көмір қышқыл газының 3,01∙1023 молекуласының (қ.ж.) алатын көлемі:

19. Калыпты жағдайда оттегiнiң 3,01·1023 атомдарының ие болатын көлемi қандай?

20. Газдың сутек бойынша тығыздығы Дн2=17. Осы заттың молекулалық массасы қандай?

21. Тұз қышқылының 3,65 госы заттың қандай мөлшеріне тең болады?

22. 36 г Н2О неше молекула бар?

23. Сутек азоттан неше есе жеңіл (қалыпты жағдайда)?

24. Қалыпты жағдайда оттектің 6,02×1023молекуласы қандай көлемге ие болады?

25. Қалыпты жағдайда азоттың 6,02×1023молекуласы қандай көлемге ие болады?

26. Бiр газдың оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы болса, ол қандай газ?

27. СО2 қосылысында көмiртектiң эквивалентi неге тең?

28. Газдың оттек бойынша салыстырмалы тығыздығы 2-ге тең болса, оның молекулалық массасы неге тең?

29. Алюминий оксидінің эквиваленттік массасы қандай?

30. Зат мөлшерін қандай формуламен есептейміз?

31. Қалыпты жағдайда сутек ауадан неше есе жеңіл?

32. Тұз эквиваленті қалай анықталады?

33. Көмір қышқылының ( ) эквиваленттік массасы қандай?

34. Осы заттың эквиваленттік массасы қандай?

35. СО газының 14 г қандай көлем қабылдайды?

Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары

36. Күрделі бейорганикалық қосылыстар 4 негізгі кластарға бөлінеді:

37. Қандай заттар оксидтер деп аталады?

38. Металл гидроксидтерін (негіздер) екі түрге бөлінеді:

39. Қосылу реакциясының сызба-нұсқасы:

40. Химиялық құбылыс:

41. Бейорганикалық қосылыстар қандай заттарға бөлінеді?

42. Негіздер мен қышқылдар арасындағы реакцияның атауы:

43. Қандай берілген элементтер сілтілік және жерсілтілік металдар болады?

44. Қышқылдарға жататын заттар:

45. Кальций гидроксиді қай затпен әрекеттеседі?

46. Калий силикаты -бұл…

47. Сілтіге жататын зат:

48. Калийдың гексацианоферратына [III] сәйкес келетін формула…

49. Орынбасу реакциясының үрдісі:

50. Негіздік тұзды көрсетіңіз:

51. Магний мен оттектің әрекеттесу реакциясының типі:

52. Мырышпен күкірт қышқылылының сұйытылған ерітіндісі арасындағы реакция қандай типке жатады?

53. Суда еритін негіздер сілтілік және жерсілтілік металдардан түзілген, сондықтан сілтілер деп атайды. Олар – күшті электролиттер. Әлсіз электролитке жататын тек қана ...

54. V топ элементтері құрастыратын оксидтердің жалпы формуласы:

55. Азот қышқылына сәйкес оксид.

56. Қышқылдық оксидке жататын зат:

57. Мырыш ең нашар еритін қышқыл (қышқылдар ерітінділерінің массалық үлесі 20%):

58. Қандай оксидтердің атауы дұрыс көрсетілмеген?

59. Температура мен қысымға байланысты заттардың 4 агрегаттық күйі:

60. Тұз қышқылы төмендегі оксидтердің қайсысымен әрекеттеседі?

61. Натрий гидроксиді төмендегі гидроксидтердің қайсысымен әрекеттеседі?

62. Қандай затпен калий гидроксиді әрекеттеседі?

63. Үшінші периодта орналасқан қай элемент амфотерлік қасиеттері бар оксидтер түзеді?

64. Атомдары амфотерлі оксид түзетін элементтің таңбасы:

65. Э(OH) 2 → ЭО → Э2О сызба-нұсқа сәйкес қатар:

66. Үшінші топ элементтер оксидтерінің жалпы формуласы қандай?

Модуль 2.