avangard-pressa.ru

Бейнелеуiш сөз қайсы? ##### Елiктеу сөздердi алғаш зерттеген ғалым кiм? - Педагогика

????? тырбың-тырбың

????? қор-қор

????? күбiр-күбiр

????? тарс-ұрс

????? тырс-тырс

##### Елiктеу сөздердi алғаш зерттеген ғалым кiм?

????? Н.И.Ашмарин

????? А.Н.Кононов

????? Н.А.Баскаков

????? А.Батманов

????? М.Фазылов

##### Бiрiккен сөз қайсы?

????? өнеркәсiп

????? өнерлi

????? өнерпаз

????? өнерiмен

????? өнерге

##### Қос сөздi көрсет:

????? төбе-төбе

????? төбешiк

????? төбелес

????? төбемен

????? төбеге

#### . Кiрiккен сөз қайсы?

????? тоқсан

????? алабота

????? ақшам

????? аласа

????? алабұға

##### Қатыстық сын есiмдi көрсетiңiз?

????? қалалық кiтапхана

????? жақсырақ көйлек

????? өте көңiлдi кеш

????? үп-үлкен ауыл

????? сарылау жапырақ

##### Сапалық сын есiмдi табыңыз:

????? өте көңiлдi бала

????? мектептiк жарыс

????? ауылдық дәрiгер

????? қалпақты адам

????? аттылы жiгiт

##### Жалпылау есiмдiгi қайсы?

????? бүкiл, күллi

????? әркiм, әрне

????? ешкiм, ешбiр

????? кейбiр, қайсыбiр

????? әрбiр, әлдекiм

##### Болымсыздық есiмдiгiн тап:

????? дәнеңе, ешбiр

????? бүкiл, барша

????? бәрi, түгел

????? қашан? қайсы?

????? әркiм, әлдене

##### Жалқы есiм қайсы?

????? Алатау

????? Алтау

????? Алаша

????? Арғымақ

????? Аласа

##### Ортақ тәуелдеудi бiлдiретiн сөздi тап

????? бiздiң апамыз

????? сәуленiң досы

????? суық жел

????? қатты боран

????? аппақ қар

##### Қатыстық сын есiмдi тiркес қайсы?

????? ашуланшақ адам

????? биiктеу тау

????? сары жапырақ

????? көктемнiң жаңбыры

????? оның саусағы

##### Себеп-салдар үстеулердi көрсет:

????? лажсыздан, құр босқа

????? мүлдем, әбден

????? былтыр, бүгiн

????? оқта-текте

????? жорта, әдейi

##### Бөлшектiк сан есiмдi тап:

????? өрттен бiрi

????? төртiншi

????? төрттен-төрттен

????? төртеуi

????? төрт рет

##### Сын есiмдi тап:

????? әдемi

????? әлем

????? ашты

????? аштық

????? әлдене

##### Табыс септiгiндегi сөз қайсы?

????? бұлақты

????? бұлақпен

????? бәйгеге

????? жайлауда

????? адамның

##### Көмекшi есiмдi көрсет:

????? маңы

????? тасты

????? алысырақ

????? өзен

????? екен

##### Реттiк сан есiм қайсы?

????? екiншi

????? екiден

????? екi-екiден

????? елудей

????? екiден бiрi

##### Барыс септiгiндегi сөздi көрсет:

????? данаға

????? дананы

????? данадан

????? данамен

????? даналық

##### Салыстырмалы шырайдағы сөз қайсы?

????? биiктеу

????? биiк

????? биiк-биiк

????? биiктiк

????? биiктен

##### Деректi зат есiмдi көрсет:

????? шана

????? сана

????? арман

????? ой

????? қиял

##### Көмектес септiгiндегi сөздi тап:

????? ақылмен

????? ақылды

????? ақылдылық

????? ақылшы

????? ақыл

Бiрiккен сөзден жасалған жәндік атауы?

????? сарышұнақ

????? қырықаяқ

????? жолбарыс

????? қарақұс

????? бiрқазан

Бiрiккен сөзден жасалған құс атауы?

????? кезкұйрық

????? қарақұйрық

????? қазтабан

????? түйетабан

????? түймедақ

##### Бiрiккен сөзден жасалған өсiмдiк атауы?

????? түймедақ

????? батпанқұйрық

????? қараторғай

????? желаяқ

????? алабұға

##### Кiрiккен сөз қайсы?

????? бiлезiк

????? сақина

????? моншақ

????? алқа

????? сырға

Есiм сөзден зат есiм тудыратын жұрнақ қайсы?

Лыє,-лiк

????? мақ, -мек

????? қы, -кi

????? ыс, -iс

????? ыш, -iш

##### Шығыс септiгiндегi сөз қайсы?

????? одан

????? тауға

????? бауды

????? қаламен

????? шөпке

##### Етiстiктен зат есiм жасайтын жұрнақты көрсет

????? қы, -кi, -ғы, -гi

????? лас, -лес

????? лық, -лiк

????? шы, -шi

????? шылық, -шiлiк

##### Жалпылау есiмдiгiн көрсет:

Барлық, бүкiл

????? өзiм, содан

????? анау, сонау

????? саған, маған

????? мен, сен

##### Көмекшi есiм қайсы?

????? үстi

????? екен

????? едi

????? дейiн

????? шейiн

##### Салыстырмалы шырайдағы өјздi тап:

????? әдемiлеу

????? әдемi

????? әдемiден

????? әдемiнiң

????? әдемiге

##### Мекен үстеу қайсы?

????? жоғары

????? аласа

????? биiк

????? таяз

????? кішкене

##### Сапалық сын есiм қайсы?

????? сүйкiмдi қыз

????? суық су

????? үлкен асхана

????? көргелi келдi

????? көрiп қайт

##### Күшейтпелi шырайдағы сөздi көрсет:

????? әп-әсем

????? әдемiрек

????? әдемi

????? өнiмдi

????? таулы

##### Ай атымен тiркесiп қолдаылған сан есiмдi тап:

????? 19 сәуiр

????? ХХI ғасыр

????? 5 қабат

????? 16 жыл

????? 2 сынып

##### Жалпылау есiмдiгiнен болған анықтауышты тап:

????? күллi халық әдет-салтты түлетуде

????? мiнсiз адам болмайды

????? мен уәденi орындадым

????? жата-жастана айтарсыз

????? уәде бердiм

##### Туынды елiктеуiш сөздi көрсет:

????? балпаң

????? шарт

????? гүрс

????? сырт

????? арс-арс

##### Тәуелдiк жалғауда тұрған сөз қайсы?

????? болашағы

????? кiтапты

????? ауланы

????? бағалы

????? баланы

##### Жiктiк жалғауындағы сөздi тап:

????? мұғалiммiн

????? мұғалiмнiң

????? мұғалiмге

????? мектептi

????? мектептен

##### Туынды сөз қайсы?

????? бiлiм

????? жұрт

????? үйрет

????? төбе-төбе

????? сағат

Жалпы есiм қайсы?

????? ән-күй

????? күйшi Дәулеткерей

????? қобызшы Қорқыт

????? бишi Шара

????? Үкiлi Ыбырай

##### Мақсат үстеулi тiркестi тап:

????? әдейiлеп келу

????? ұшқары ойлау

????? екiншәрi келме

????? түн бойы көз iлмеу

????? мүлдем ұмыту

##### Сын-қимыл үстеулi тiркестi тап:

????? кенеттен оянды

????? амалсыздан көндi

????? әбден шаршады

????? соншалық күштi

????? әдейi айтады

##### Көмекшi есiмдi тiркестi табыңыз:

????? орман iшi

????? ауылдың малы

????? баланың бесiгi

????? Сәуленiң қуыршағы

????? Асанның болашағы

##### Тәуеллiк жалғауының екiншi жағында, сыпайы түрде тұрған сөздi табыңыз.

????? қазынамызда

????? асылым

????? үйiмiздегi

????? ұлттарымыз

????? қалаларында

##### Тәуеллiк жалғауының үшiншi жағында тұрған сөз қайсысы:.

????? мектебi, көзiлдiрiгi, талабы

????? дәрiгер, үйге, қағазды

????? қонақтар, қонақпен, отрядқа

????? жазуға, досқ, берекелi

????? балалар, адамға, сөздi

##### Дара сын есiмдi көрсет

????? ақ көйлек, қара қалпақ

????? ақ шалбар, қара ала

????? көк көйлектi, ұзын бойлы

????? үлкендi-кiшiлi, ақталы-қаралы

????? қара бұрыл, ұзын сақалды

##### Қосарлану арқылы жасалған сын есiмдi тап:

????? үлкендi- кiшiлi, ақтылы-қаралы

????? қызыл ала, ұзын бойлы

????? өте ёдемi, нағыз адал

????? орта жаста, қара тонды

????? кебеже қарын, көк көйлектi

##### Жалпылау есiмдiгiнен болған анықтауышты тап:

????? бар ойы, бүкiл тiршiлiк

????? сендердiң, бiздерге

????? бұл уақыт, сол күн

????? жалпы халық, мол адам

????? ананың, осының

##### Белгiсiздiк есiмдiктi тап:

????? бiреу, кейбiреу, әлдекiм

????? бара, барлық, тегiс

????? ешкiм, ешқашан, ештеңе

????? дәнеңе, ешбiр, ешқандай

????? ізiммен, ізiңмен, ізiмен

##### Септеулiк шылауды тап:

????? соң

????? ғой

????? мыс

????? ба

????? қой

##### Бастауыш қызметiн атқарып тұрған есiмдiктi тап:

????? бұным-саған көрсеткен назым

????? бiр-бiрiне сыбырлай сөйлеседi

????? әрқашан өзiңдi ойлағайсың

????? бiрде шал сол ұдарын жинапты

????? сөйлеушi, айтушы адамдар-басқалар

##### Заттың ұғымның атауы болатын сөздi тап:

????? ағаш, адам, уақыт

????? бүрсүгнi, орысша, бұрын

????? әдемi, жақсы, таза

????? мың, жиырма, жетi жүз

????? ойшаң, ұйымшыл, ауылдық

##### Мекен үстеудi тап:

????? iлгерi жүрдi, төмен түстi

????? бұрын жүрдi, күнi-түнi оқиды

????? бiрден сөйледi, шалқасынан құлады

????? үйге кеттi, қатты өкiндi

????? жорта айтты, қасақана үндемедi

##### Салыстырмалы шырайды тап:

????? қуаңдау, көкшiл

????? өте ауыр, ең тамаша

????? орасан зор, тым әлсiз

????? ұзынды-қысқалы, балалы-шағалы

????? биiк үй, ауыр жүк

##### Себеп-салдар үстеулi тiркестi тап:

????? шарасыздан көну

????? кеңк-кеңк күлу

????? бүгiнге дейiн

????? кезек-кезек қағысу

????? шикiлей жеу

##### Себеп-салдар үстеуi қайсы?

????? бекерге

????? жорта

????? дейi

????? биыл

????? ертең